Depozytor kluczy jest istotnym elementem bezpieczeństwa obiektu. Montowanie najwyższej jakości wkładek i systemu klucza generalnego jest bezcelowe, jeśli nie towarzyszy temu odpowiednie zabezpieczenie kluczy.

System jest kompletny jeżeli zapewnione  jest  bezpieczne przechowywanie kluczy w specjalnych depozytorach, a także monitorowanie ich pobrań i obiegu.  Stały nadzór nad kluczami, archiwizacja w bazie danych informacji o wszystkich  zdarzeniach, możliwe są dzięki bezpośredniemu podłączeniu poprzez sieć TCP/IP w obiekcie depozytora do programu sterującego jego pracą. Dzięki takiemu rozwiązaniu można możliwe jest zarządzanie obiegiem kluczy w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów  w oparciu o  przyjęte kryteria.

Dzięki mechanicznej blokadzie kluczy w depozytorze, mamy pewność, że konkretny klucz zostanie pobrany jedynie przez uprawnionego pracownika.

Najważniejsze funkcje systemu depozytorów kluczy Traka:
- Kontrola dostępu do kluczy wejściowych budynków i pomieszczeń
- Dostęp do kluczy tylko dla autoryzowanych użytkowników
- Możliwość zdefiniowania określonych grup użytkowników
- Identyfikacja użytkownika za pomocą kodu pin, karty zbliżeniowej RFID lub biometrycznie
- Możliwość kilku poziomowej autoryzacji dostępu do kluczy szczególnie ważnych
- Tworzenie harmonogramów czasowego dostępu do kluczy (system zmianowy)
- Opcja rezerwacji klucza na określony czas
- Szybkie wyszukiwanie klucza, którego nie ma w depozytorze
- Pełny raport użycia klucza - kiedy i przez kogo został podjęty
- Informacja o zdarzeniach na email bądź przez sms
- Zaawansowane funkcje raportowania z szybkim podglądem


PRODUKTY

Traka - system depozytorów kluczy

ABLOY Keyaxxess

kontakt