System klucza  Master polega na takiej konstrukcji wkładek,  aby mogły być one otwierane przy pomocy kilku kluczy mających różne zakresy dostępów,  począwszy od klucza Master otwierającego wszystkie wkładki, poprzez klucze grupowe, skończywszy na kluczach indywidualnych.

Zastosowanie systemu klucza masterskiego jest niezwykle istotne z 3 powodów:

  1. Bezpieczeństwo – w sytuacji zagrożenia życia wszystkie drzwi mogą być otwarte za  pomocą jednego klucza
  2. Wygoda – zastosowanie systemu klucza ogranicza do niezbędnego minimum ilość kluczy będących w posiadaniu każdego z pracowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku pracowników, którzy z racji pełnionych obowiązków muszą mieć dostęp do dużej ilości drzwi (ochrona, służby techniczne, pracownicy administracji).
  3. Względy ekonomiczne – dobrze zaprojektowany system  pozwala na istotne ograniczenie liczby kluczy funkcjonujących na danym obiekcie, co w prosty sposób przekłada się na obniżenie kosztów zakupu.

System klucza master można podzielić na 4 podstawowe grupy:

System wkładek ujednoliconych – wszystkie wkładki otwierane są tym samym kluczem. 1.	System wkładek ujednoliconych - masterkey
System kluczy wspólnych szczególnie przydatny w osiedlach mieszkaniowych – klucze indywidualne do jednego pomieszczenia (mieszkania) otwierają także pomieszczenia/drzwi wspólne (furtki, klatki schodowe, wejścia do garażu, śmietnika  itp.) System kluczy współnych Master key ASSA ABLOY
System klucza głównego – klucz Master otwiera wszystkie pomieszczenia wewnątrz obiektu natomiast poszczególne pomieszczenia otwierane są tylko kluczami indywidualnymi 3.	System klucza głównego - masterkey
System klucza głównego i kluczy grupowych – przeznaczony do dużych budynków biurowych, przemysłowych, szkół, szpitali itp. W zależności od struktury organizacyjnej instytucji – w systemie funkcjonuje kilka grup kluczy podlegających nadrzędnemu kluczowi Master obsługującemu cały system. System klucza głownego i kluczy grupowych master key ASSA ABLOY

PRODUKTY

FAB
ASSA
ABLOY

kontakt